Algemene voorwaarden

Veilingreglement

Op de dienstverlening van Royal FloraHolland is Nederlands recht en het ‘Veilingreglement‘ van toepassing.

Bij gebruikmaking van de navolgende faciliteiten zijn tevens onderstaande bepalingen van toepassing:

Coöperatie

Connect

Internationaal

Logistieke middelen

Veilingcomplex

Overig

Het bovenstaande laat onverlet dat voor andere Faciliteiten aanvullende of afwijkende voorwaarden van toepassing kunnen zijn.